Groepsdirectory

 • Actief 7 jaren, 9 maanden geleden

  Het bestuur is het uitvoerend orgaan van de club en wordt samengesteld uit de clubvoorzitter, de aangewezen en uittredend voorzitter, de schatbewaarder en de secretaris.

   

  Privégroep / 6 leden
 • Actief 7 jaren, 9 maanden geleden

  De sociale commissie heeft tot doel het ontvankelijk verklaren van ter ondersteuning voorgestelde projecten. Zij zal de voorstellen ten gronde bestuderen en adviseren aan het bestuur.

  Privégroep / 3 leden
 • Actief 7 jaren, 9 maanden geleden

  De aanvaardingscommissie heeft tot doel het nakijken of kandidaat leden voldoen aan de lionsdoelstellingen rekening houdend met hun goede naam en faam binnen de samenleving.

   

  Privégroep / 3 leden
 • Actief 7 jaren, 9 maanden geleden

  De effectieven commissie heeft tot doel het voeren van een rekruteringspolitiek op lange termijn; het behouden en motiveren van de leden van de club en het goed integreren van nieuwe lionsleden.

  Privégroep / 3 leden
 • Actief 7 jaren, 9 maanden geleden

  Vertegenwoordigt Lions Club Ghent Seaport bij andere clubs en ter gelegenheid van evenementen.

  Privégroep / 1 lid
 • Actief 7 jaren, 9 maanden geleden

  De censor waakt over de tucht, de naleving van de statuten en reglementen en over het behoud van de goede verstandhouding onder de leden.

  Privégroep / 1 lid