DOELSTELLINGEN

Lions Club Ghent Seaport steunt projecten die bijdragen tot het welzijn van de maatschappij. De club heeft tot doel door middel van vriendschapsband en solidariteit, bekwame en representatieve personen uit verschillende professionele middens van een zelfde omgeving samen te brengen en hen in alle mogelijke omstandigheden de gelegenheid te bieden om het algemeen welzijn te dienen. De leden zetten zich in om fondsen te werven ten voordele van mensen in nood.

LIONS CLUB GHENT SEAPORT

schermafbeelding-2016-10-08-om-14-25-20

WE SERVE

Het devies van Lions Club International is WE SERVE.
Onder dit motto gaat de essentie schuil van wat Lionisme betekent voor onze leden. Nu reeds bijna 30 jaar lang stelt Lions Club Gent Seaport zich ten dienste van de lokale gemeenschap in Gent en omstreken. Onze club verstrekt rechtstreekse steun aan een brede waaier van goede werken, organisaties, verenigingen en groepen van medeburgers voor wie een beetje extra steun een wereld van verschil kan betekenen.

FUNDRAISING

ZALMACTIE

Elk jaar brengt Lions Club Ghent Seaport verse, gerookte, handgesneden Schotse zalm rond de Kerst- en Nieuwjaarsdagen tot bij U thuis. Dit kadert in de fundraising actie ter ondersteuning van onze sociale werken rond kansarmoede, zorg voor minderbedeelden en andere noden in onze eigen regio.

Uw aankoop helpt ons anderen te helpen, wat U in deze feestperiode ook een goed gevoel van solidariteit geeft.

Niet alleen verbruikt U in deze periode ongetwijfeld gerookte zalm aan de feestdis, maar U kan hiermee ook familie, vrienden, kennissen en zakenrelaties een gewaardeerd en sociaal geëngageerd geschenk bezorgen. Uw geschenk getuigt ook van Uw gul hart.

CLUBNIEUWS

Ook dit jaar weer steunen de Lions de Vredesposter wedstrijd ! Hieronder enkele foto’s van de winnende deelnemers uit onze regio. Lions Club Ghent Seaport wenst de laureaten van harte proficiat !

Levering werkcontainer aan het goede doel ‘Hand in hand’ gesponsord door de club .

schermafbeelding-2017-03-09-om-14-43-32

Vanaf 17 december verdelen we opnieuw de zalm verkocht naar aanleiding van onze jaarlijkse actie. U zal één van onze leden kunnen verwachten met uw bestelling !

schermafbeelding-2016-11-29-om-17-46-07

Hartelijk dank voor uw steun en prettige eindejaarsdagen gewenst vanwege Lions Club Ghent Seaport

In de aanloop naar het honderdjarig bestaan in 2017 lanceerde Lions Clubs International de “Centennial Challenge”, waarmee zij 100 miljoen mensen willen bereiken, verspreid over de vier ankerpunten van de sociale werking van de Lionsclubs:

  • Zicht: 25 miljoen mensen behoeden voor blindheid of om ze het zicht terug te geven (bv. door oogonderzoek, voorzien van brillen en andere visuele hulpmiddelen)
  • Jeugd: 25 miljoen jongeren helpen (studiebeurzen, zieke kinderen en jongeren in nood helpen)
  • Milieu: 25 miljoen mensen helpen met milieuprojecten (door recyclage, bomen planten,…)
  • Honger: voedsel voorzien voor 25 miljoen mensen (o.a. noodhulp bij hongersnoden, voedselbedeling aan ouderen)

Naar aanleiding van onze continue steun aan SOGEHA zijn we blij te melden dat hun project om … met de steun van Lions Club Ghent Seaport gerealiseerd kan worden. Veel succes ermee !

schermafbeelding-2016-11-29-om-17-54-09

LIONISME

100 jaar ten dienste van de maatschappij !
Lions Clubs International (LCI) is de grootste service club en één van de grootste NGO’s wereldwijd, met een netwerk van 1,4 miljoen leden verspreid over 46.000 clubs in 210 landen. Lions Clubs International legt zich toe op een verscheidenheid van goede doelen. Aan deze goede doelen schenkt de caritatieve organisatie jaarlijks zo’n 900 miljoen Euro. Dat gaat van het voorzien van medische voorzieningen voor blinden en slechtzienden (Sight First programma), tot het bestrijden van de mazelen (One shot One life programma), of het steunen van Special Olympics.

Lions maken niet alleen het verschil in hun lokale gemeenschap maar ook in de wereld met de hulp van Lions Clubs International Foundation (LCIF), de officiële charitatieve organisatie van LCI. Via financiering door LCIF kunnen Lions grootschalige humanitaire projecten realiseren. LCIF-subsidies financieren onmiddellijke noodhulp bij natuurrampen alsook hulp op langere termijn als onderdeel van de latere wederopbouw. Projecten dragen bij tot het behoud van het zicht, geven hulp aan jongeren, aan mindervaliden en bevorderen de gezondheid in het algemeen. Ook milieuprojecten, Special Olympics en Lions Quest worden gesteund door LCIF.

In een verslag, op 5 juli 2007 gepupliceerd en in 2016 steeds geldig, wordt Lions Clubs International Foundation (LCIF) als eerste wereldwijde niet gouvernementele organisatie (NGO) gerangschikt. LCIF behaalde de beste rangschikking op het gebied van uitvoering van de programma’s van boekhoudkundige verantwoording, interne en externe communicatie, aanpassing van de programma’s aan de omliggende verenigingen en begrip der objectieven van haar partners. Deze evaluaties werden bijgewerkt door de Financial Times, in samenwerking met de Dalberg Global Development Advisers en de United Nations Global Impact.

CLUBORGANISATIE

Het bestuur van onze club wordt jaarlijks verkozen. De voorzitter wordt in zijn beleid ondersteund door onafhankelijke commissies die toezien op het behalen van de sociale doelstellingen, de vernieuwing van het ledenbestand en de goede werking van de organisatie. De leden hanteren zowel privé als in het beroep hoge ethische en morele normen. Vriendschap, betrokkenheid en vrije gedachtewisseling onder de leden zijn fundamentele waarden.

Jan Temmerman
Voorzitter
Marc De Vos Pollet
Voorzitter
Robert De Potter
Aangewezen voorzitter
Paul De Winne
Secretaris
Rudy Vanhecke
Penningmeester
Dominique Mertens
Protocolchef
Jan Vermassen
Voorzitter commissie effectieven

De sociale commissie heeft tot doel het ontvankelijk verklaren van ter ondersteuning voorgestelde projecten. Zij zal de voorstellen ten gronde bestuderen en haar advies ter goedkeuring voorleggen aan het bestuur.

Roger Hartmann
Voorzitter
Tom Lievens
Commissielid
Manu Van Hoof
Commissielid

De aanvaardingscommissie heeft tot doel het nakijken of kandidaat leden voldoen aan de lionsdoelstellingen rekening houdend met hun goede naam en faam binnen de samenleving.

Goldwin Van de Sijpe
Voorzitter
Jan Vermassen
Commissielid
Piet Steyaert
Commissielid

De commissie effectieven heeft tot doel het voeren van een rekruteringspolitiek op lange termijn, het behouden van de leden van de club, het constant motiveren van de leden van de club en het goed integreren van nieuwe lionsleden.

Marc De Vos
Voorzitter
Piet Steyaert
Commissielid
Tom Van den Haute
Commissielid

De Lions Ambassador staat open voor en is de link naar alles wat buiten onze club leeft binnen het Lionisme.

Kristoff De Smedt
Ambassador

De censor waakt over de tucht, de naleving van de statuten en reglementen en over het behoud van de goede verstandhouding onder de leden.

Frank Schelstraete
censor

De leden hanteren zowel privé als in het beroep hoge ethische en morele normen. Vriendschap, betrokkenheid en vrije gedachtewisseling onder de leden zijn fundamentele waarden.

Willy Bostoen
LID
Joost Cardoen
Lid
Freddy Colle
Lid
Ludo Collin
Lid
Jacques De Decker
Lid
Vic De Jaegher
Lid
Philippe Depotter
Lid
Willy Fanielle
Lid
Jackie Gillis
Lid
Paul Hanssens
Lid
Jeroen Léaerts
Lid
Rudolf Mareen
Archief beheerder
Patrick Ost
Lid
Michel Sabbe
Lid
Luc Steenhaut
Lid
Jan Temmerman
Lid
Marc Uylenbroeck
Lid
Etienne Van Hoof
Lid
Guy Van Kerckhoven
Lid
Tony Van Parys
Lid
Ludwig Vanden Abeele
Lid
Johan Vandenberghe
Lid
Adrien Verdegem
Lid
Felix Verdegem
Lid
Michel Vereecke
Lid
Michaël Voordeckers
Lid
Andrew Wise
Lid

CLUBLOKAAL DOMESTICA - ONDERBERGEN 27 - GENT

Contacteer ons

We zijn er momenteel niet, maar laat een bericht na en we komen zo snel mogelijk bij u terug.

Sending

©2021 LIONS CLUB GHENT SEAPORT a member of Lions Club International

Log in with your credentials

Forgot your details?