Beste leden van LC Ghent Seaport,

vorige week op 21 september was er zonevergadering in Deinze.

Na bespreking van de CEP Lions-enquëte van vorig Lions-jaar werd aandacht besteed aan de actie ivm Lions Centennial, ivm Milieu, Sight First,…….

De actie ivm milieu gaat door op zondag 26 maart, eerste dag van de zomertijd.

De actie bestaat uit een opruimactie in de voormiddag.
Het 2° luik is een boomplantactie in de namiddag met tussen de 2 acties door een gezellige bijeenkomst met alle deelnemers. De zone zorgt wat hapjes en drankjes.

Onze club heeft zich, na samenspraak met de vertegenbwoordigers van de andere clubs uit de zone, geëngageerd met 50 man, bestaande uit leden, familie en externe vrijwilligers. Daarbij wordt gedacht aan jeugdbeweging, mensen van de door ons gesteunde sociale doelen zoals Sogeha en Hand in Hand,………

Bedoeling is om op de volgende vergadering van 11 oktober daarover een duidelijk standpunt te kunnen innemen, al zijn de berichten vanuit het district daar tot nu toe niet erg duidelijk over.
Graag even nadenken over deze activiteit en eventueel enkele voorstellen dienaangaande formuleren.

Hartelijke Lions-groet.

Paul De Winne

RELATED POSTS
  • 09/03/2017

    LEES MEER